Дейност на местата за настаняване през февруари 2021 г.

Дейност на местата за настаняване през февруари 2021 г. Снимка: pikist.com

През февруари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1666 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, сочат данните на Националния статистически институт. Броят на стаите в тях е 48,6 хил., а на леглата – 97,8 хиляди. В сравнение с февруари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 11,1%, а броят на леглата в тях - с 12,9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2021 г., е 627,7 хил., или с 40,4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад (с 47,6%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

През февруари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42,1% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15,0% от нощувките на чужди граждани и 29,6% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,8 и 28,3%.

Фиг. 1. Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2021 г. намалява с 38,4% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 272,8 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани със 75,2%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - с 20,8%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари 2021 г., са 237.3 хил. и са реализирали средно по 2,2 нощувки. Чуждите граждани са 35,5 хил. и са реализирали средно по 3,3 нощувки, като 78,2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Фиг. 2. Пренощували лица по категории на местата за настаняване през февруари 2021 г.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2021 г. е 23,1%, като намалява с 10,0 процентни пункта в сравнение с февруари 2020 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 30,8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 21,9%, и с 1 и 2 звезди – 16,1%.

Фиг. 3. Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци

Приходите от нощувки през февруари 2021 г. достигат 35,2 млн. лв., или с 42,1% по-малко в сравнение с февруари 2020 г. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани с 69,5%, а приходите от български граждани намаляват с 13,6%. 

Фиг. 4. Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци

Още по темата във

facebook