Броят на местата за настаняване през декември 2020 г. намалява с 24,0 %

Броят на местата за настаняване през декември 2020 г. намалява с 24,0 % Снимка: vazrozhdentsi.com

НСИ публикува данни за дейността на местата за настаняване през декември 2020 г.

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 538 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Броят на стаите в тях е 45,6 хиляди, а на леглата 92,0 хиляди. В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 24,0%, а броят на леглата в тях с 23,1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г., е 271,1 хил., или със 70,1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 78,7%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

През декември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 55,3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34,1% от нощувките на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27,9% от нощувките на чужди граждани и 29,4% от нощувките на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 16,8% и 36.5%.

Фиг. 1. Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2020 г. намалява със 72,0% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 125,5 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани (с 85,7%), така и при българските (с 66,6%). Българските граждани, нощували в местата за настаняване през декември 2020 г., са 107,5 хил. и са реализирали средно по 2,1 нощувки. Чуждите граждани са 18,0 хил. и са реализирали средно по 2,6 нощувки, като 68,0% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Фиг. 2. Пренощували лица по категории на местата за настаняване през декември 2020 година

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2020 г. е 9,9%, като в сравнение с декември 2019 година намалява с 15,3 процентни пункта. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди (10,4%), следват местата за настаняване с 3 звезди (10,1%), и с 1 и 2 звезди (9,4%). 

Фиг. 3. Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци

Приходите от нощувки през декември 2020 г. достигат 15,0 млн. лв., или със 71,3% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани (с 82,3%), така и от български граждани (с 63,6%). 

Фиг. 4. Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: