НСИ: Дейност на местата за настаняване през ноември 2020 г.

НСИ: Дейност на местата за настаняване през ноември 2020 г. Снимка: .wikipedia.org

В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява със 17,9%, а броят на леглата в тях - с 15,8%.

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 509 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Броят на стаите в тях е 45,7 хил., а на леглата – 91,5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява със 17,9%, а броят на леглата в тях - с 15,8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 311,6 хил., или с 59,2% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 70,1%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

През ноември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 50,3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30,7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28,8% от нощувките на чужди граждани и 28,9% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 20,9% и 40,4%.

Фиг. 1. Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2020 г. намалява с 66,5% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 138,7 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани - със 75,3%, така и при българските - с 63,3%.

Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2020 г., са 112,1 хил. и са реализирали средно по 2,1 нощувки. Чуждите граждани са 26,6 хил. и са реализирали средно по 3,0 нощувки, като 69,1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Фиг. 2. Пренощували лица по категории на местата за настаняване през ноември 2020 година

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2020 г. е 11,4%, което  е спад с 12,5 процентни пункта в сравнение с ноември 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 3 звезди – 11,9%, следват местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 11,3%, и с 1 и 2 звезди – 11,2%. 

Фиг. 3. Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. достигат 16,0 млн. лв., или с 62,5% по-малко в сравнение с ноември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани (с 66,9%), така и от български граждани (с 59,5%). 

Фиг. 4. Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: