Дейност на местата за настаняване през януари 2021 г. по данни на НСИ

Дейност на местата за настаняване през януари 2021 г. по данни на НСИ Снимка: booking.com

В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване намалява с 16,8%, а броят на леглата в тях - с 19,3%

През януари 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1634 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Броят на стаите в тях е 47,1 хил., а на леглата – 95,2 хиляди. 

В сравнение с януари 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 16,8%, а броят на леглата в тях - с 19,3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари  2021 г., е 463,7 хил., или с 56,5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад (с 62,8%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. 

През януари 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 76,2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 41,3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 15,9% от нощувките на чужди граждани и 28,8% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7,9 и 29,9%.

Фиг. 1. Реализирани нощувки по категории на местата за настаняване и месеци

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2021 г. намалява с 50,3% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 218,7 хиляди. Регистриран е срив при чуждите граждани с 80,8%. Намаление е отчетено и при пренощувалите българи - с 31,4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през януари 2021 г., са 186,3 хил. и са реализирали средно по 2,0 нощувки. Чуждите граждани са 32,4 хил. и са реализирали средно по 2,8 нощувки, като 76,7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Фиг. 2. Пренощували лица по категории на местата за настаняване през януари 2021 г.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2021 г. е 15,9%, като намалява с 14,2 процентни пункта в сравнение с януари 2020 г. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 21,4%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 14,1%, и с 1 и 2 звезди – 11,8%. 

Фиг. 3. Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци

Приходите от нощувки през януари 2021 г. достигат 26,0 млн. лв., или с 57,3% по-малко в сравнение с януари 2020 г. Регистриран е срив на приходите от чужди граждани със 79,4%, а приходите от български граждани намаляват с 28,6%. 

Фиг. 4. Приходи от нощувки в местата за настаняване по месеци