Fitch: „Значителна част“ от загубите от пандемия тепърва ще се отчитат

Fitch: „Значителна част“ от загубите от пандемия тепърва ще се отчитат Снимка: Pixabay

Частните застрахователи отчитат подобрена оперативна ефективност през 2020 г.

Анализаторите от Fitch Ratings очакват плащанията по искове, свързани с пандемията, да се увеличат през 2021 г. и отбелязват, че „значителна част“ от загубите в презастрахователната индустрия понастоящем се отбелязват като настъпили, но не се отчитат.

Разрешаването на искове в области като прекъсване на бизнеса и множество застраховки на отговорности вероятно ще преминат през съдебни спорове, предупреждава Fitch.

Повечето от загубите, претърпени през втората половина на 2020 г. от пандемията, са свързани с покритие на отговорности, например компенсация на служители, включително директори (D&O), както и грешки и пропуски.

Fitch също така отбеляза, че няколко презастрахователи са увеличили провизиите си за загуби от пандемията през 4-то тримесечие на миналата година, тъй като са научили повече за основните рискове.

Рейтинговата агенция прогнозира, че загубите от пандемията ще продължат да се увеличават с появата на нова информация, но пасивите от 2021 г. ще бъдат значително по-малко от обявените цифри за 2020 г.

Въпреки това потенциалът за по-големи щети в случай на отменени договори, включително тези, касаещи Олимпийските игри в Токио, остава и могат да възникнат големи колективни искове в редица продуктови линии за професионална отговорност, включително D&O.

През изминалата година оперативните резултати от презастраховането бяха повлияни както от влошаване на поемането на рискове, така и от намаляване на инвестиционния доход, свързани с пандемията и последващите икономически последици.

Fitch очаква оценките на презастрахователите да бъдат обект на по-голяма нестабилност в сравнение с първичните застрахователи, поради излагане на загуби от анулиране на събития, прекъсвания в бизнеса извън САЩ и дългосрочни линии на отговорност.

Частните застрахователи са единственият сегмент, който отчита подобрена оперативна ефективност през 2020 г., като оперативната възвръщаемост на собствения капитал нараства до 20,2% на годишна база. Причината е, че застрахователите се възползват от по-ниските проценти на презастрахователни вземания в резултат на намаленото време за управление на пандемия.

Докато рентабилността на личните линии през 2020 г. беше повлияна отрицателно от спада на приходите от премии, свързан с пандемията и забавянето на растежа на новия бизнес, сегментът се възползва от липсата на преки загуби, свързани с пандемията, предвид естеството на покритието.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: