Станаха известни победителите в конкурса "Застрахователи за обществото 2023"

Станаха известни победителите в конкурса "Застрахователи за обществото 2023" Снимка: Асоциация на българските застрахователи

Победителите в деветото издание на конкурса "Застрахователи за обществото 2023" получиха своите отличия на тържество по случай „Деня на застрахователя“.

Победителите в деветото издание на конкурса "Застрахователи за обществото 2023" получиха своите отличия на тържествена церемония на 3 октомври 2023 г. Така, с поглед към нуждите на обществото, застрахователната гилдия отбеляза професионалния си празник „Деня на застрахователя“. Тържественото събитие събра представители на застрахователния бизнес, държавните институции и регулаторните органи, академичните среди и медиите.

В приветствените си думи председателят на АБЗ Юри Копач посочи, че в свят на все по-сериозни предизвикателства - социални, икономически, климатични – мисията на застраховането да осигури адекватна сигурност и защита става още по-значима и обществено необходима. 

По традиция на тържественото събитие бяха обявени победителите в конкурса „Застрахователи за обществото 2023“. Фактът, че по този начин застрахователният бранш почита професионалния си празник, е показателен за дълбоката му съпричастност и ангажираност с устойчивото развитие и благополучие на обществото. 

Конкурсът се организира от Асоциацията на българските застрахователи,  Българска Асоциация на Застрахователните Брокери, Асоциацията на застрахователните брокери в България и Обединени Застрахователни Брокери. Победителите се излъчват чрез гласуване от застрахователните дружества и застрахователните брокери - членове на сдруженията.

На първо място застрахователната общност постави инициативата на  Дженерали Застраховане АД - The Human Safety Net „Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“.

Инициативата е създадена от Група Generali, като целта е подкрепа на хора в неравностойно положение. Тя е основана на идеята за „верижна помощ“, при която онези, които са подкрепени, могат един ден да помогнат на други хора, създавайки верига от положителни промени. В България от 2020 г Дженерали Застраховане работи с Фондация “За Нашите Деца”, като съвместно развиват програмата “Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България”. През 2022 г. Дженерали Застраховане организира различни инициативи с цел набиране на средства, в които се включиха над 200 доброволци. Така, за 2022 г. по програмата на The Human Safety Net и Фондация “За нашите деца” подкрепа получиха повече от 3330 родители и почти 2620 деца. Непряк положителен ефект от нея за периода има за още 1796 деца. 

Второто място в конкурса е за Програма „Спасители на животи“ на Групама България.

Програма „Спасители на животи“ е насочена към повишаване на информираността и обучения по първа долекарска помощ. Тя се осъществява във Франция, Гърция, Италия, Тунис, Турция, България, Китай, Унгария и Румъния и цели повишаване на информираността и осигуряване на практически обучения за оказване на първа помощ. Всички международни филиали на френската застрахователна група обединяват силите си, за да изпълнят една обща цел: да се обучат 1 милион души за оказване на първа помощ. От 2022 г. Групама България организира обучения на своите служители, клиенти и партньори, и участва в различни събития за популяризиране на техники за първа помощ.

На трето място е националната образователна кампания на ЗК „Лев Инс“- „Пази детето в интернет“

Кампанията „Пази детето в интернет” е насочена към образоване на обществото и превенция срещу един от най-големите бичове на ХХI век – кибер престъпността – и цели и да създаде дигитална култура на обществото, започвайки още от ранна детска възраст. В рамките на година и половина екипът на кампанията „Пази детето в интернет” е провел открити уроци с участието на над 130 000 ученици, преподаватели и родители в цялата страна.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: