Дефицитът в стокобмена през януари намаля с 58% за година

Дефицитът в стокобмена през януари намаля с 58% за година Снимка: pixabay.com

Спад има и при износа, и при вноса през първия месец на годината, пресмятат от БНБ

Търговското салдо на България за януари 2021 г. е отрицателно с 33,1 млн. евро при дефицит от 79,2 млн. евро преди година, показват данните на Българската народна банка (БНБ) за платежния баланс. Или изразено в проценти, дефицитът в стокообмена намалява с над 58%.

Статистиката показва още, че за януари салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 85 млн. евро при дефицит от 12,7 млн. евро в първия месец на миналата година.

Износът на български стоки е за 2,397 млрд. евро и намалява с 3,6% на годишна база. За сравнение, експортът през януари 2020 г. нарасна на годишна база със 7,5%.

Вносът на стоки е за 2,430 млрд. евро, като намалява с 5,3% спрямо година по-рано. Импортът през януари 2020 г. се повиши с 5,1%.

Салдото по услугите е положително в размер на 142,8 млн. евро при положително салдо от 256,7 млн. евро за януари 2020 г.

Салдото по статия Портфейлни инвестиции е на положителна територия с 543,5 млн. евро, като преди година за същия период пак имаше положителна стойност от 223,1 млн. евро.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: