МФ очаква 183,2 млн. лв. дефицит по консолидираната фискална програма

МФ очаква 183,2 млн. лв. дефицит по консолидираната фискална програма Снимка: pixabay,com

Данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лв.

Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на ноември 2020 г. се очаква да бъде отрицателно в размер на 183,2 млн. лв. Това съобщават от Министерство на финансите на база на предварителни данни и оценки. КФП включва всички разходи на публичната власт за годината.

Приходите, помощите и даренията по КФП към ноември 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 39 707,3 млн. лв. (89,4% от годишния разчет). Съпоставено със същия период на 2019 г., приходите по КФП се свиват със 146,5 млн. лв. Данъчните и неданъчните приходи са по-ниски с 587,4 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 440,9 млн. лв. През последните месеци се наблюдава плавно подобрение при основните данъци, с което постепенно се компенсира натрупаното забавяне през първите месеци след избухването на пандемията.

Разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2020 г. са 39 890,5млн. лв., което е 83,3% от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към ноември 2019 г. бяха в размер на 38 553 млн. лв. През месеца са извършени разходи, свързани със социално-икономически мерки за минимизиране на ефектите от кризата, в т.ч. плащания по мярка 60/40, изплащане на месечна добавка към пенсии в размер на 50 лв., плащания към земеделските стопани, както и други разходи по одобрените мерки

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 30.11.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 1184,8 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: