Стартова помощ за развитие на малки стопанства получават 1464 проекта

Стартова помощ за развитие на малки стопанства получават 1464 проекта Снимка: pixabay

ДФ „Земеделие“одобри 1464 проекта по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Общият размер на субсидията е 42 949 368 лв., при наличен бюджет по подмярката в размер на 43 027 600 лв. Одобрените проекти са подадени от кандидати по втория прием по процедура по подбор № BG06RDNP001-6.007 чрез ИСУН.

173 проекта със заявена субсидия в размер на 5 075 301 лв. са включени в списъка с резерви, подредени по реда на класирането им. Те успешно са преминали оценяването, но за тях не е наличен бюджет за финансиране.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък по азбучен ред с одобрените проекти, оценени с не по-малко от 27,47 точки.

Одобрените кандидати ще получат уведомителни писма за представяне на необходимите за сключване на административен договор документи.

261 проекта са отхвърлени, но могат да подадат писмени възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ, в едноседмичен срок от получаване на съобщението. 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: