Фонд Земеделие даде над 2,8 млрд. лв. на земеделските производители през 2023 г.

Фонд Земеделие даде над 2,8 млрд. лв. на земеделските производители през 2023 г. Снимка: https://pixabay.com/

Държавен фонд „Земеделие“ разплати 2 млрд. 833 млн. лв. на земеделските производители през 2023 г.

Министерският съвет одобри Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие" и Разплащателната агенция за 2023 година.


В кампания 2023 по схеми и мерки по линия на директните плащания са приети 64 941 заявления. 

Изплатените субсидии по тях са в размер на 1 млрд. 339 млн. лв. През миналата година са подписани 3 187 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г. Изплатени са 697 808 061 лв.


Получените средства от стопаните по пазарните мерки по линия на селскостопанските пазарни механизми през 2023 г. възлизат на 150 501 255 лв., от които 84 901 753 лв. са от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и 65 599 502 лв. - национални средства.


По инвестиционните схеми за подпомагане към 31 декември 2023 г. са постъпили плащания в размер на 217 830 лв. През отчетния период са отпуснати 152 нови кредита на стойност 19 445 211 лв.


През миналата година са изплатени 625 759 400 лв. по 21 схеми за краткосрочно подпомагане, от които са се възползвали 73 216 земеделски стопани.
По Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 са разплатени общо 22 507 094 лв.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: