Дейност и състояние на нефинансовите предприятия през януари 2021 г.

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия през януари 2021 г. Снимка: pikist.com

НСИ публикува данни за дейността и състоянието на нефинансовите предприятия в условията на епидемичната обстановка през януари 2021 г.

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 42,8% посочват, че през януари 2021 г. са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с декември 2020 г., при 45,3% няма промяна, а 11,2% са регистрирали увеличение (фиг. 1).

Фиг. 1. Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия спрямо предходния месец, 2021 година

Разпределението по икономически дейности показва, че 54,0% от респондентите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 48,6%, за индустрията този дял е 41,0%, а за строителството – 46,6% (фиг. 2).

Фиг. 2. Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия през януари 2021 г. спрямо предходния месец по икономически дейности

По отношение на наетия персонал 15,0% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ – 14,9%, „дистанционна форма на работа“ – 13,7%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ – 9,9% (фиг. 3).

Фиг. 3. Предприети мерки по отношение на наетия в предприятието (фирмата) персонал

Фиг. 3. Предприети мерки по отношение на наетия в предприятието (фирмата) персонал (продължение)

Фиг. 4. Очаквания за персонала в краткосрочен план (1 месец)

За следващия месец 92,9% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3,4% - ще преустановят временно дейността си, а 2,0% - ще прекратят дейността си (фиг. 5).

Фиг. 5. Очаквания за бъдещето на предприятието (фирмата) в краткосрочен план (1 месец)

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: