Дейност и състояние на нефинансовите предприятия през февруари 2021 г.

Дейност и състояние на нефинансовите предприятия през февруари 2021 г. Снимка: industryinfo.bg

НСИ публикува данни за дейността и състоянието на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през февруари 2021 г.

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

През февруари 2021 г. 34,1% от нефинансовите предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с януари 2021 г., при 47,9% няма промяна, а 17,6% са регистрирали увеличение (фиг. 1).

Фиг. 1. Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия спрямо предходния месец, 2021 г.

Разпределението по икономически дейности показва, че 53,1% от респондентите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от строителството с 38,4%, индустрията с 35,4%  и „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 34,7%  (фиг. 2).

Фиг. 2. Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия през февруари 2021 г. спрямо предходния месец по икономически дейности

По отношение на наетия персонал 13,5% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „неплатен отпуск“, следват „платен отпуск“ – 13,3%, „дистанционна форма на работа“ – 13,2%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ – 10,0% (фиг. 3).

Фиг. 3. Предприети мерки по отношение на наетия в предприятието (фирмата) персонал

Фиг. 3. Предприети мерки по отношение на наетия в предприятието (фирмата) персонал (продължение)

Фиг. 4. Очаквания за персонала в краткосрочен план (1 месец)

За следващия месец 93,7% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2,1% ще преустановят временно дейността си, а 1,9% ще прекратят дейността си (фиг. 5).

Фиг. 5. Очаквания за бъдещето на предприятието (фирмата) в краткосрочен план (1 месец)

 

 

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: