Ефектът на извънредното положение върху нефинансовите предприятия

Ефектът на извънредното положение върху нефинансовите предприятия Снимка: hpcwire.com

НСИ публикува данни за дейността и състоянието на нефинансовите предприятия в условията на извънредно положение и последвалата епидемична обстановка през ноември 2020 година

Националният статистически институт (НСИ) проведе кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19 върху различните сектори на икономиката в страната.

От участвалите в анкетата предприятия 41,7% посочват, че през ноември са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с октомври, 46,1% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 11,8% е имало увеличение (фиг. 1).

Фиг. 1. Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия спрямо предходния месец, 2020 година

Разпределението по икономически дейности показва, че 52,8% от организациите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 48,3%, за индустрията този дял е 43,0%, а за строителството – 36,4% (фиг. 2).

Фиг. 2. Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги  на нефинансовите предприятия през ноември 2020 г. спрямо предходния месец по икономически дейности

По отношение на наетия персонал 20,4% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ – 18,0%, „неплатен отпуск“ – 17,0%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ – 9,8% (фиг. 3).

Фиг. 3. Предприети мерки по отношение на наетия в предприятието (фирмата) персонал

Фиг. 4. Очаквания за персонала в краткосрочен план (1 месец)

За следващия месец 92,5% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4,5% - ще преустановят временно дейността си, а 2,1% - ще прекратят дейността си (фиг. 5).

Фиг. 5. Очаквания за бъдещето на предприятието (фирмата) в краткосрочен план (1 месец)

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: