Какво е състоянието на нефинансовите предприятия през декември 2020 г.

Какво е състоянието на нефинансовите предприятия през декември 2020 г. Снимка: pixabay.com/bg

НСИ публикува данни за дейността и състоянието на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през декември 2020 г.

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната.

39% от участвалите в анкетата нефинансови предприятия са регистрирали намаление на приходите от продажба на стоки и услуги през декември 2020 г. спрямо ноември, когато техният дял е бил 42%, сочи изследване на НСИ, свързано с последиците от пандемията от COVID-19 върху икономиката.

46,4% от предприятията, участвали в изследването, декларират, че няма промяна в приходите от продажбите им през декември (при 46% през ноември), а при 14,5% дори има увеличение (при 11,8% месец по-рано), показват още данните на НСИ (фиг. 1).

Фиг. 1. Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия спрямо предходния месец, 2020 г.

Разпределението по икономически дейности показва, че 56,4% от респондентите в дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - с 44,4%, за индустрията този дял е 41,6%, а за строителството – 24,4% (фиг. 2).

Фиг. 2. Изменение в приходите от продажби на стоки или услуги на нефинансовите предприятия през декември 2020 г. спрямо предходния месец по икономически дейности

По отношение на наетия персонал 25,3% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ – 20,3%, „дистанционна форма на работа“ – 16,4%, и „възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите“ – 10,5% (фиг. 3).

Фиг. 3. Предприети мерки по отношение на наетия в предприятието (фирмата) персонал

Фиг. 4. Очаквания за персонала в краткосрочен план (1 месец)

За следващия месец 92,0% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4,7% - ще преустановят временно дейността си, а 1,7% - ще прекратят дейността си (фиг. 5).

Фиг. 5. Очаквания за бъдещето на предприятието (фирмата) в краткосрочен план (1 месец)

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: