Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор - близо 25 427 млн. евро

Преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор - близо 25 427 млн. евро Снимка: pixabay.com

Промишлеността - с най-голям относителен дял в ПЧИ, а инвестициите в научни изследвания намаляват, сочат данни на НСИ.
Към 31.12.2019 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор са в размер на 25 427 млн. евро по текущи цени. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), съобщават от ведомството. 

В промишлеността инвестициите са били на стойност 11 422 млн. евро, като това перо застава начело на инвестиционната палитра през 2019 г. 

На следващо място се нареждат чуждестранните инвестиции в сектора на услугите. Тук влизат търговията, ремонтът на автомобили и мотоциклети, транспортът, складовите площи, хотелиерството и ресторантьорството. Те са били на стойност 5978 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейностr през 2019 г. се наблюдава нарастване на направените вложения в промишления сектор, като относителният им дял се увеличава с 1,0 процентен пункт в сравнение с предходната година. 

За сметка на това относителният дял на ПЧИ в „Професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности" намалява с 1,1 пункта в сравнение с 2018 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: