Дейност на местата за настаняване през декември 2020 г. по данни на НСИ

Дейност на местата за настаняване през декември 2020 г. по данни на НСИ Снимка: molino-stucky-hilton.venice.hotels-veneto.com

През декември 59,0% от управителите на местата за настаняване отчитат намаление в приходите от дейността си

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През декември 52,6% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 61,4% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 48,9% - на нощувката.

Фиг. 1. Намаляване на цената на нощувка или на пакет услуги по месеци

По отношение на наетия персонал 30,1% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ – 25,2%, и „освобождаване/съкращаване“ – 13,6%. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 10,7% от мениджърите, като мненията им, свързани с „намаляване на възнагражденията на персонала“ и „дистанционна форма на работа“, се запазват спрямо предходния месец. 

Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите, продължават да се увеличават и достигат 34,6% (фиг. 2).

Фиг. 2. Предприети действия спрямо наличния персонал по месеци

През декември 59,0% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 30,9% посочват, че няма промяна (фиг. 3).

Фиг. 3. Промяна в приходите от дейността в резултат на обявеното извънредно положение и последвалата епидемична обстановка по месеци

В краткосрочен план (през следващия един месец) 47,2% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 31,1% няма да могат да се справят сами, а 21,2% от анкетираните посочват, че ще успеят „До 100%“.

Фиг. 4. Възможност за обслужване на разходите за дейността със собствени средства в краткосрочен план (един месец) по месеци

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план през декември 45,6% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 30,7% от тях смятат да продължат да работят, 19,2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2,7% прогнозират да я прекратят.

Фиг. 5. Очаквания за бъдещето на мястото за настаняване в краткосрочен план (един месец) по месеци

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: