Дейност и състояние на местата за настаняване през февруари 2021 г.

Дейност и състояние на местата за настаняване през февруари 2021 г. Снимка: 3e-news.net

НСИ публикува данни за дейността и състоянието на местата за настаняване при условията на епидемична обстановка през февруари 2021 г.

Националният статистически институт (НСИ) провежда ежемесечно кратко анкетно проучване сред управителите на местата за настаняване с цел събиране на точна и навременна информация за състоянието и развитието на техния бизнес по време на епидемичната обстановка в страната.

През февруари 51,6% от анкетираните са предложили на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 61,4% са имали намерение да намалят цената на пакет услуги, а 44,6% - на нощувката.

Фиг. 1. Намаляване на цената на нощувка или на пакет услуги по месеци

По отношение на наетия персонал 20,5% от ръководителите са предприели като мярка „неплатен отпуск“, следвана от „платен отпуск“ – 13,5%, и „освобождаване/съкращаване“ – 10,9%. От „преминаване на непълно работно време“ са се възползвали 10,5% от мениджърите, 5,7% са предприели мярката „намаляване на възнагражденията на персонала“, а 4,1% - „дистанционна форма на работа“. Същевременно 31,6% от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите (фиг. 2).

Фиг. 2. Предприети действия спрямо наличния персонал по месеци

През февруари 47,3% от анкетираните управители посочват, че няма промяна в приходите от дейността им в сравнение с предходния месец, докато 35,0% отчитат спад (фиг. 3).

Фиг. 3. Промяна в приходите от дейността в резултат на обявеното извънредно положение и последвалата епидемична обстановка по месеци

През следващия един месец 50,4% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат „До 50%“ от разходите за дейността със собствени средства, 25,2% - ще успеят „До 100%“, а 23,6% от анкетираните посочват, че няма да могат да се справят сами.

Фиг. 4. Възможност за обслужване на разходите за дейността със собствени средства в краткосрочен план (един месец) по месеци

По отношение на бъдещата си активност в краткосрочен план 44,9% от ръководителите смятат да продължат да работят, 39,7% смятат да продължат с настоящата си дейност, макар и с намален обем, 11,9% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2,3% прогнозират да я прекратят.

Фиг. 5. Очаквания за бъдещето на мястото за настаняване в краткосрочен план (един месец) по месеци

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: