Пътуванията на български граждани в чужбина са се увеличили с близо 10%

Пътуванията на български граждани в чужбина са се увеличили с близо 10% Снимка: pikist.com

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са с 9.7% над регистрираните през декември 2021 г., показват данните на НСИ

Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са 604,7 хил., или с 9,7% над регистрираните през декември 2021 година. 

                     Фиг. 1. Пътувания на български граждани в чужбина по месеци

През декември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към:Турция - 170,6 хил., Гърция - 108,3 хил., Сърбия - 64,7 хил., Румъния - 53,3 хил., Германия - 39,5 хил., Република Северна Македония - 31,9 хил., Австрия - 21,3 хил., Италия - 18,9 хил., Обединеното кралство - 13,9 хил., Испания -12,1 хиляди (фиг. 2).

                         Фиг. 2. Най-посещавани страни от български граждани по цел на пътуването през декември 2022 година

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45,3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия -32,5%, и със служебна цел - 22,2%. 

                         Фиг. 3. Структура на пътуванията на български граждани в чужбина по цел през декември 2022 година

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: