НСИ отчитa спад в туристическите пътувания в страната и чужбина

НСИ отчитa спад в туристическите пътувания в страната и чужбина Снимка: pixabay

През третото тримесечие на 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1324,4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания.

Преобладаващата част от тях - 94,1%, са пътували само в страната, 3,2% - само в чужбина, а 2,7% са пътували както в страната, така и в чужбина.

Общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години е с 23,6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2019 г., като намаление се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 5,0%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 88,0%.

При броя на пътувалите както в страната, така и чужбина спадът е с 47,9%.

През третото тримесечие на 2020 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 601,5 хил., или 45,4% от всички пътували лица. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната.