Българите в чужбина искат да открият 21 нови неделни училища

Българите в чужбина искат да открият 21 нови неделни училища Снимка: МОН

Двадесет и една организации на българи от 11 държави кандидатстват за финансиране от българската държава за разкриване на неделни училища зад граница

Най-много са от Великобритания – шест. Сред кандидатите има организации от Германия, Албания, Италия, Испания, Франция, Нидерландия, Канада, САЩ и др.

Общо 373 са българските неделни училища в чужбина през тази учебна година. Те се намират в 43 държави на шест континента. В тях се обучават над 35 000 деца от 4-годишна възраст, ученици от 1 до 12 клас и кандидат-студенти. За 12 години броят на децата в българските неделни училища е нараснал почти 10 пъти.

Министерството на образованието и науката (МОН) подпомага организационно, методически и финансово заниманията на децата от предучилищна възраст, обучението на по-големите ученици по български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, както и дейности, свързани със съхраняване на българския фолклор и култура.

В програмите на МОН са включени организирани обучения на учителите от неделните училища, партньорства между тях и създаване на електронни обучителни материали за работа от разстояние.

За първи път през тази година се предвижда да се изготвят обучителни програми за децата в предучилищна възраст в българските неделни училища и електронни обучителни материали за тях.

В проекта за бюджет за следващата учебна година са заложени близо 15 милиона лева за подкрепа на образованието на децата в неделните училища.

Възпитаниците на неделните училища имат възможност да се явят на изпит и да получат сертификат за владеене на български език по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). 
С него учениците могат да продължат образованието си в България. Има възможност висши училища да зачитат оценката от сертификата с минимално ниво не по-ниско от В2 като балообразуваща за отделни специалности.

Право да създават неделни училища имат организации на българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, задгранични представителства, православни църковни общини и Славянобългарският манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ в Атон, Гърция.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: