Заради нерегламентирани сметища през 2020 г. са наказани 75 кмета

Заради нерегламентирани сметища през 2020 г. са наказани 75 кмета

Европейската комисия изпрати България на съд заради лошото управление на отпадъците

Във връзка с актуалната тема за решаването на проблема с нерегламентираните сметища, МОСВ предостави информация за осъществения през 2020 г. контрол. От подробната справка за издадените от РИОСВ наказателни постановления става ясно, че наказаните кметове са 75, а общата стойност на глобите е 243 300 лв. Иначе казано, средната стойност на наказанието е 3 244 лв. В справката не се уточнява размерът на нанесените щети, нито разходите, предвидени за почистването на замърсените участъци.  
Прави впечатление, че три РИОСВ не са издали нито едно наказателно постановление за нарушения по закона за управление на отпадъците. Това са регионалните инспекции във Варна, в Плевен и в Смолян. Би могло да се предположи, че тези райони са изключение от общата практика на масово замърсяване, ако не бяха множеството сигнали за наличието на нерегламентирани сметища, които граждани документираха и подаваха през годината.  

Най-много постановления (28) са издадени от Бургаската регионална инспекция. Най-много постановления (5 на брой) е получил кметът на Сопот,  изпратени от РИОСВ - Пловдив, като общата им стойност е 17 000 лева. Три са постановленията до кмета на Асеновград, на обща стойност 9 000 лева. Също три са и наказанията, изпратени от РИОСВ-София до кмета на Дупница. Тяхната обща стойност обаче е  23 000 лева.  

Заради лошото управление на отпадъците Европейската комисия изпрати България на съд. Съобщението е част от януарския пакет с наказателни процедури, наложени от Комисията на страните, които не изпълняват своите задължения или нормите на европейското законодателство.  

„Макар българските органи да признават съществуването на проблема и да се опитват да се справят с него, все още не са предприети необходимите мерки за премахване на депата и много от тези депа все още са в експлоатация в нарушение на законодателството на ЕС в областта на отпадъците“, констатира ЕК. 

Според последните данни, с които разполага Комисията, повече от четири години след крайния срок за закриването им, в България  все още са в експлоатация 113 несъответстващи на изискванията депа.  

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: