Потребителските заеми растат два пъти по-бавно в сравнение с 2020 г.

Потребителските заеми растат два пъти по-бавно в сравнение с 2020 г. Снимка: pixabay.com

Със същите темпове се свива и кредитирането за бизнеса на годишна база

В края на декември 2020 г. кредитите за неправителствения сектор са 65,456 млрд. лв. (55,5% от БВП) при 65,332 млрд. лв. към ноември 2020 г. Данните са от месечната статистика на БНБ. 

Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 340,5 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 340,5 млн. лв. (в т.ч. 114,3 млн. лв. през декември 2020 г.), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. 

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 3% на годишна база през декември 2020 г. и в края на месеца достигат 35,643 млрд. лв. (30,2% от БВП). В сравнение с края на 2019 г. спадът на годишна база е почти два пъти. Тогава е отчетен ръст на заемите за нефинансовите предприятия от 5,9 на сто.

Кредитите за Домакинства и НТООД са 25,492 млрд. лв. (21,6% от БВП) в края на декември 2020 г. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 6,6% (6,9% годишно повишение през ноември 2020 г.). 

В края на декември 2020 г. жилищните кредити са 12,016 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11,6% (при 14,5% годишно увеличение през декември 2019 г.). Така те се връщат към ръста си преди две години - 11,8% за 2018  г. При това съпоставяне ясно личи влиянието на COVID-19 и породената от него несигурност в бъдещето на населението. 

Потребителските кредити възлизат на 11,898 млрд. лв. и се увеличават с 5% спрямо декември 2019 г. Само преди 12 месеца обаче годишният ръст възлиза на 10,8 процента, т.е. потребителските заеми забавят ръста си повече от два пъти. А в края на 2018 г. е отбелязан ръст от 16,6 на сто в сравнение с 2017 г. 

На годишна база другите кредити намаляват с 21,4% и достигат 404,2 млн. лева. 

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,322 млрд. лв. (3,7% от БВП) в края на декември 2020 г. В сравнение с декември 2019 г. те се увеличават с 3,6% (3,7% годишно повишение през ноември 2020 г.).

Нетните чуждестранни активи са 66,635 млрд. лв. в края на отчетния месец при 67,398 млрд. лв. в края на ноември 2020 г. Те нарастват с 15,3% в сравнение с декември 2019 г. (16,3% годишно повишение през ноември 2020 г.). 

През декември 2020 г. чуждестранните активи се увеличават с 12,3% и достигат 76,207 млрд. лева. Чуждестранните пасиви са 9,572 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 4,7%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: