Разходите на работодателите за възнаграждения на наетите лица са нараснали с над 16%

Разходите на работодателите за възнаграждения на наетите лица са нараснали с над 16% Снимка: piqsels.com

НСИ публикува индекси на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2022 г.

С 16,2% нарастват общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 година (по предварителни данни на НСИ). В индустрията увеличението е с 18,1%, в услугите - с 16,4%, и в строителството - с 16,0%.

По икономически дейности най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 23,4%, „Добивна промишленост“ - с 19,4%, и „Държавно управление“ - с 19,2%. 

През третото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на 2021 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 16,3%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 15,8%. 

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 23,6% за „Хотелиерство и ресторантьорство“ до 7,5% за „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Фиг. 1. Индекс на общите разходи на работодателите за труд - % (Календарно изгладени, 2016 = 100)

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: