БНБ приема указанията на ЕВО за нов мораториум по погасителните вноски

БНБ приема указанията на ЕВО за нов мораториум по погасителните вноски Снимка: pixabay.com

Асоциацията на банките разработва правилата и параметрите, които ще действат в България.

БНБ ще се съобрази с указанията на Европейския банков орган (ЕВО) и ще удължи мораториума върху погасителните вноски по кредитите до 31 март 2020 г. Това съобщиха от Централната банка. Оттам поясняват, че същевременно очакват и нов проект на Асоциацията на банките в България (АББ), с който ще бъдат уточнени параметрите на новите правила за удължаване на сроковете и условията за товаУправителният съвет на Българската народна банка обявява, че в документа ще бъдат спазени гласуваните от Европейския банков орган насоки за законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, които се прилагат по време на кризата, предизвикана от COVID-19.

„На база на гласуваните в ЕВО насоки и в съответствие с определените в тях условия, БНБ ще разгледа и утвърди евентуален нов проект на Асоциацията на банките в България за удължаване на частния мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19“, съобщи на сайта си БНБ.

 ЕБО взе решение по-рано днес да реактивира насоките с нов краен срок 31 март 2021 г. на прилагане на мораториума, който ще замести предходния краен срок 30 септември 2020 г. Максимално допустимото време на отсрочванията е девет месеца, като този срок включва и времето на вече одобрено отсрочване по съответната експозиция, информира централната банка.

Целта на мерките беше да облекчи кредитополучателите и едновременно с това да съхрани капацитета на банките за предоставяне на кредити.

През септември, след анализ на ефектите от мораториумите и възможностите за нормализиране на икономическата активност и финансовото посредничество, ЕВО взе решение за преустановяване на мораториумите върху плащанията.

С това решение на европейския банков регулатор, което определи рамката за целия европейския банков сектор, отпадна правната възможност Българската народна банка да утвърждава нови такива мораториуми, аргументират се в централната банка.

Междувременно се наблюдава повторно ускорено разпространение на пандемията, което доведе до различни по обхват, дълбочина и продължителност ограничителни мерки както в България, така и в Европейския съюз.

Независимо от различните ефекти върху националните банкови системи възможността за общ подход към проблема е единственият начин за спазване на пруденциалната и регулаторна рамка при третирането на експозиции, попаднали под мораториум след съответната преценка от страна на банките, поясняват от БНБ.

Банките трябва да осигурят необходимите им ресурси за посрещане на бъдещо влошаване в качеството на кредитите. Поради това Българската народна банка планира да продължи и през 2021 г. да прилага всички мерки, приети през март 2020 г., като мярката за неразпределение на дивиденти ще покрие и печалбите от текущата година.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: