Двойно увеличение на количествата електроенергия, търгувана на борсата

Двойно увеличение на количествата електроенергия, търгувана на борсата

По повод 5 години от създаването на пазара „Ден напред“ БНЕБ ще отличи компаниите с принос за развитието на този сегмент

Количествата електроенергия, търгувани на борсата през миналата година в платформата „Ден напред", са се увеличили почти двойно спрямо предходната 2019 г. Това каза пред БНР изпълнителният директор на Българската независима енергийна борса Константин Константинов. 

Данните показват, че на годишна база цената на тока на нашата борса е била на нива, които са средни за европейските пазари, преди към цените да се начислят допълнителните такси и налози, които са различни за отделните страни.
„Най-високи са били в Полша, а най-ниската цена през 2020 г. е регистрирана в Германия. Цените винаги отразяват моментното състояние на пазарите. Регистрирахме едни от най-ниските цени през месеците април и май – средномесечните нива паднаха под 50 лева за мегаватчас за пазар „Ден напред“, но към края на годината достигнаха нивата на 2019 г.“, поясни Константинов.  

„Наблюдаваме значително увеличаване на търгуваните обеми, част от което увеличение предполагам, че се дължи на актуализациите в Закона за енергетиката и поредните стъпки, които се правят от държавата в посока либерализация на целия енергиен пазар“, коментира Константинов. 

По данни на борсовия оператор за сегмента „Ден напред" общо търгуваният базов обем през месец декември 2020 г.  достига до 1 754 887,8 MWh. Това е увеличение с 10,0% или със 159 645,8 MWh в сравнение с предходния ноември, когато е отчетен общо търгуван базов обем от 1 595 242,0 MWh. Нещо повече, при съпоставяне на данните с декември 2019 г. се наблюдава двоен ръст – отчетен общо търгуван базов обем от 873 270,1 MWh. Броят на регистрираните пазарни участници също се увеличава от 81 през ноември до 83 през декември или с 2,5%. 

Междувременно на 15 януари т.г. бяха публикувани и влязоха в сила новите изменения и допълнения на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия. Те касаят правото на борсовия оператор да спира функционирането на някои от екраните за търговия в сегмента „Двустранни договори“, ако не гарантират ликвидност или по друга причина. 

По повод 5 години от създаването на пазара „Ден напред“ БНЕБ ще отличи компаниите с принос за развитието на този сегмент. В онлайн събитието ще участват заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, председателят на енергийния регулатор Иван Иванов и Юлиан Попов от Европейската климатична фондация.
 

Още по темата във

facebook