Пластмасата – в центъра на кръговата икономика в ЕС

Пластмасата – в центъра на кръговата икономика в ЕС Снимка: pixabay.com

Европа произвежда годишно почти 28 млн. тона пластмасови отпадъци

След констатацията, че 85% от плажовете и моретата на Европа не отговарят на стандартите за замърсяване, което директно удря туристическия сектор, ЕС направи първата крачка към решаването на проблема, като от 3 юли забранява употребата на 10 пластмасови продукта, в т.ч. пластмасови прибори за хранене, сламки и чинии, както и еднократни съдове за храна и напитки от стиропор.

 До края на това десетилетие забраната ще разшири обхвата си, което е ясен знак за усилията на Европа да ограничи замърсяването с пластмаси и да въведе в използването ѝ първия в света режим на кръгов цикъл. Една ефективна система за повторна употреба на всички пластмаси може да създаде мащабен и потенциално доходен европейски пазар за рециклирана пластмаса.

 И ЕС вече насочва инвестициите към кръгови решения и иновативни производства на пластмаса от алтернативни суровини, тъй като планира до 2030 г. всички пластмасови опаковки на европейския пазар да се рециклират. 

Според експерти това ще развие нисковъглеродна икономика в Европа и ще повиши конкурентоспособността на Стария континент в глобален план, съобщава Yale Environment.

В световен мащаб обаче само 14% до 18% процента от пластмасите се рециклират. Във финансово изражение за Европа това означава, че след първата им употреба само 5% от стойността на пластмасовите опаковки остават в икономиката, от което тя губи между € 70 млрд. и € 105 млрд. годишно. Освен това намаляването на производството на пластмаса от петрол до 2030 г. може да предотврати екологични щети за 22 млрд. евро.

Пластмасовият сектор е голям бизнес в ЕС, в който работят 1,5 милиона души и през 2019 г. е генерирал € 350 млрд., така че промените в производството не се налагат лесно. Един от яростните противници на забраната от 3 юли беше мощното италианско лоби на производителите на пластмаси, но в крайна сметка ЕС я одобри. 

Все пак, според PlasticsEurope, европейската асоциация на производителите на пластмаси, браншът е поел до голяма степен отговорността си, след като количеството рециклирани пластмасови отпадъци се е увеличило с 92% от 2006 г. насам, а депонирането - най-мръсният вариант за третирането им, е нямаляло с 54%.

Учените са категорични, че по принцип кръговата икономика е бъдещето за Европа като континент без големи природни ресурси и казват, че рециклиращата индустрия ще намали драстично търсенето на свежи суровини. Перспективата е колкото промишлена, толкова и екологична, така че през следващите пет години съоръженията за сортиране и рециклиране на отпадъци в Европа трябва да се удвоят.

Norway recycles 97% of its plastic bottles: a blueprint for the rest of the  world? - Positive News - Positive News

Норвегия рециклира 97% от пластмасовите си бутилки. Снимка - positive.news

Европейското законодателство за разрешаване на проблема с пластмасовите отпадъци залага на стратегията за Разширена отговорност на производителите (EPR).

 Ако те поемат разходите за третиране на отпадъците от производствата си, това ще ги насърчи да работят с общините – практика, която в голяма степен вече е реалност в Северна и Централна Европа.

 В Германия, например, компаниите плащат такси на обща стойност € 1,5 млрд. годишно, с които се финансира транспортирането, сортирането и рециклирането на техните отпадъци. Също така Германия, Дания и Норвегия вече са въвели и изисквнето за интегриране на 55% рециклирана пластмаса в производството на пластмасови бутилки. Скоро същият принцип – задължителен процент употреба на рециклирани материали - ще се прилага и към автомобилния и строителния сектор. 

В този процес на преминаване към кръгова икономика частният сектор се очертава като основна сила. Coca-Cola Europe, например, е на път да произвежда 50% от своите пластмасови бутилки и кутии от рециклирани суровини. 

Това е пътят към едно бъдеще, в което рециклиращата индустрия ще произвежда основните материали за промишленото производство и ще се превърне в привлекателен бизнес.