Океанското дъно се е превърнало в резервоар за пластмаса

Океанското дъно се е превърнало в резервоар за пластмаса

Ново изследване, проведено от Националната научна агенция на Австралия CSIRO и Университета в Торонто в Канада, установи, че на дъното на океана се намират до 11 милиона тона пластмасови отпадъци.

Всяка минута в океана попада пластмаса, събрана от камионите за извозване на боклук. Очаква се използването на пластмаса да се удвои до 2040 г., ето защо разбирането как и къде отиват тези отпадъци е от решаващо значение за опазването на морските екосистеми и дивата природа.

Старши научният сътрудник на CSIRO Дениз Хардести поясни, че това е първата оценка за това, колко пластмасови отпадъци се озовават на дъното на океана, където те се натрупват, преди да се разпаднат на по-малки парчета и да се смесят с океанските утайки.

"Знаем, че милиони тонове пластмасови отпадъци ежегодно попадат в океаните ни, но това, което не знаехме, е каква част от това замърсяване се утаява на океанското дъно", обяснява Хардести.

Учените са забелязали, че океанското дъно се е превърнало в място за съсредоточаване или натрупване на по-голямата част от пластмасата и по оценка, на дъното на океана се утаяват между 3 и 11 милиона тона пластмаса. 

Преди това вече е правена оценка на количеството микропластмаса на морското дъно, но новият анализ разглежда по-големите предмети - от мрежи и чаши до найлонови торбички и всичко, което се намира между тях.

Изследователят Алис Жу предполага, че оценката на замърсяването с пластмаса на океанското дъно може 100 пъти да превишава количеството пластмаса, плаваща на повърхността на океана

„Повърхността на океана е само временно убежище на пластмасата, ето защо се очаква, че ако ние успеем да предотвратим достигането на пластмасата до нашите океани, нейното количество ще намалее. Нашето проучване обаче показа, че пластмасата, както и преди, ще се утаява в океанските дълбини, които се превръщат в постоянно място за съхранение или отток за замърсяване на морската среда с пластмаса", коментира Жу.

Научните данни са използвани за построяването  на два прогнозни модела за оценка на количеството и разпределението на пластмасата на океанското дъно - единият се основава на данни от дистанционно управлявани превозни средства (ROV), а другият - на данни от дънни тралове.

По оценки от ROV, на океанското дъно се намират между 3 и 11 милиона метрични тона пластмасово замърсяване. Резултатите от ROV също така показват, че пластмасовата маса се натрупва около континентите - приблизително половината, 46 %, от прогнозираната пластмасова маса на дъното на Световния океан е на дълбочина над 200 метра. На океанските дълбочини от 200 метра до 11 хиляди метра се съдържа останалата част от прогнозираната маса пластмаса – т.е., 54 %.

Въпреки че вътрешните и крайбрежните морета заемат много по-малка площ от океаните, по прогнози в тези райони се съдържа толкова пластмасова маса, колкото и в останалата част от океанското дъно.

"Тези резултати помагат да се запълни дългогодишната празнина в познанията за поведението на пластмасата в морска среда", казва Алис Джу. "Разбирането на движещите сили, лежащи в основата на преноса и натрупването на пластмаса в океанските дълбини, ще помогне да се оправдаят усилията за намаляване на източниците на замърсяване и възстановяване на околната среда, като по този начин се намалят рисковете, които замърсяването с пластмаса може да представлява за морскаат флора и фауна".

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: