През март оборотът в раздел „Търговия на дребно" нараства с 0,8%

През март оборотът в раздел „Търговия на дребно" нараства с 0,8% Снимка: pixabay.com/bg

НСИ публикува данни за индексите на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ през март 2021 г.

По предварителни сезонно изгладени данни през март 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0,8% спрямо предходния месец.

През март 2021 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, е със 17,3% над равнището на същия месец на 2020 г.

Фиг. 1. Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (2015 = 100)

Месечни изменения

През март 2021 г.се наблюдава нарастване на оборота при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 1,4%). Намаление е отчетено при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 3,3%), a търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия запазва нивото си от предходния месец. 

Ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 9,3%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - със 7,4%. По-значително намаление е отчетено при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 11,0%, и търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 4,5%.

Фиг. 2. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо предходния месец (сезонно изгладени)

Годишни изменения

През март 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. е отчетен ръст на оборота при: търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали (с 34,0%) и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали (с 24,8%), докато при търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия се наблюдава намаление (с 2,3%).

По-съществен ръст на оборота в търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали, е регистриран при: търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - със 131,3%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - със 70,8%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 45,0%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 31,9%. 

Фиг. 3. Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени)


 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: