Дъжд от падащи лихви по всякакви кредити отчита БНБ

Дъжд от падащи лихви по всякакви кредити отчита БНБ Снимка: pixabay.com

За пореден месец банките вдигат цената на заемите по кредитните карти, средната лихва стигна 20,26 процента

Средният лихвен процент по новоподписаните корпоративни кредити до 1 млн. евро, договорени в лева, се понижава спрямо същия месец на 2020 г. с 0,42 процентни пункта (пр. п.) до 3,27%, а по тези, договорени в евро – с 0,19 пр. п. до 2,72%. Данните са от месечната лихвена статистика на БНБ. 

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в лева, спада с 0,23 пр. п. до 2,30%, а по тези, договорени в евро – с 0,36 пр. п. до 1,89%. 

При новите заеми за домакинствата през февруари 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в лева спада в сравнение с февруари 2020 г. с 0,30 пр. п. до 7,62%, а по тези в евро – с 0,78 пр. п. до 3,12%. 

При жилищните кредити в лева средният лихвен процент намалява с 0,18 пр. п. до 2,79%, а по тези в евро се увеличава с 0,01 пр. п. до 3,51.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в лева през февруари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. се понижава с 1,27 пр. п. до 8,09%, а по кредитите за потребление в евро – с 1,09 пр. п. до 3,37%.

През февруари 2021 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в лева спада спрямо февруари 2020 г. с 0,16 пр. п. до 3,09%, а по жилищните кредити в евро нараства с 0,01 пр. п. до 3,90%.

Средният лихвен процент по старите договори на домакинствата за овърдрафт в лева през февруари 2021 г. в сравнение с февруари 2020 г. се увеличава с 0,34 пр. п. до 14,98%, а по овърдрафта в евро спада с 0,42 пр. п. до 9,11%. 

През февруари 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни карти извън безлихвения гратисен период в лева, се повишава с 0,27 пр. п. до 20,26%, а по тези в евро – с 0,03 пр. п. до 17,25%. 

Средният лихвен процент по вече изтеглените кредити за потребление в лева през февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. намалява с 0,49 пр. п. до 6,68%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,84 пр. п. до 5,49%. 

При жилищните кредити в лева лихвата се понижава с 0,27 пр. п. до 3,19%, а по тези в евро – с 0,36 пр. п. до 4,25%.

През февруари 2021 г. в сравнение със същия месец на 2020 г. средният лихвен процент по овърдрафта за фирмите в лева намалява с 0,16 пр. п. до 2,59%, а по овърдрафта в евро – с 0,27 пр. п. до 2,10%. 

Средният лихвен процент по кредитите, различни от овърдрафт в лева, се понижава с 0,23 пр. п. до 2,94%, а по тези в евро – с 0,17 пр. п. до 2,56%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: