Фермерите кандидатстват за целеви кредити за семена и торове

Фермерите кандидатстват за целеви кредити за семена и торове Снимка: pixabay

Зеленчукопроизводителите и овощарите подават документи в областните дирекции на ДФ „Земеделие” до 30 април 2021 г.

До края на април е удължен срокът за подаване на заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и торове, необходими при отглеждане на трайни насаждения: плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и маслодайна роза. 

Утвърденият финансов ресурс е общо 12 млн. лева. Заемите ще бъдат предоставени до 31 май 2021 г.

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, с подадено и приключено заявление по схемите за обвързано подпомагане за производство на плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини; сливи и десертно грозде) и/или зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2020 г. 

Кандидатите, които отглеждат винени лозя и маслодайна роза,трябва да имат подадено заявление за подпомагане по СЕПП, реколта 2020 г.

Заемите ще се предоставят за покриване на част от производствените разходи по технологична карта за отделните култури, при следните ставки на хектар:

Зеленчуци:

    • домати, краставици и пипер (оранжерийно производство) за семена/разсад – 19 500 лв./ха, и за торове – 6000 лв./ха;

   • домати, краставици, корнишони и патладжан (полско производство) за семена/разсад – 3200 лв./ха, и за торове – 680 лв./ха;

    • пипер (полско производство) за семена/разсад – 3500 лв./ха, и за торове – 910 лв./ха;

   • картофи, лук и чесън (полско производство) за семена/разсад – 1470 лв./ха, и за торове – 510 лв./ха;

   • моркови, зеле, дини и пъпеш (полско производство) за семена/разсад – 650 лв./ха, и за торове – 550 лв./ха.

Трайни насаждения:

   • ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди и малини - 600 лв./ха;

    • сливи и десертно грозде – 520 лв./ха;

    • винени лозя – 460 лв./ха;

    • маслодайна роза – 200 лв./ха.

Лихвата по кредита е в размер на 1,5% годишно. Срокът за погасяване е 30 ноември 2021 г. Максималният размер за предоставяне на кредитен ресурс е в размер на 300 000 лв. на земеделски производител.

 Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФ „Земеделие”.