Пчеларите кандидатстват за кредити до 30 юни

Пчеларите кандидатстват за кредити до 30 юни Снимка: pixabay

По одобрените проекти по мерки А, Б, В и Д от Националната програма по пчеларство те имат възможност да получат средства за закупуване на нови кошери, пчелни майки, пчеларско оборудване или прикачен инвентар за подвижното пчеларство, ветеринарномедицински препарати

Пчеларите със сключени договори по Националната програма по пчеларство (НПП) от приема за 2021 г. могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд „Земеделие”. Заявленията се приемат до 30 юни 2021 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице и по адрес на регистрация на юридическото лице.

През тази година за първи път кредитите ще се предоставят с още по-нисък годишен лихвен процент в размер на 2,5%. Те ще покриват до 95% от полагащата се безвъзмездна финансова помощ по мерки А, Б, В и Д от НПП, а останалата част се осигурява от самите кандидати.

Кредитът и дължимата по него лихва се погасяват еднократно чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят ще получи по Пчеларската програма. Отпускането на кредита се осъществява по облекчен ред

Информация за условията за кандидатстване може да намерите тук.