Индексът на промишленото производство се увеличава с 0,8% през януари

Индексът на промишленото производство се увеличава с 0,8% през януари Снимка: ortec-group.com

НСИ публикува предварителни данни за индексите на промишленото производство през януари 2021 г.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през януари 2021 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0,8% в сравнение с декември 2020 г. 

През януари 2021 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3,4% спрямо съответния месец на 2020 г.

Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения

През януари 2021 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2,1%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,2%, а понижение - в добивната промишленост - с 13,1%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 19,6%, производството на превозни средства, без автомобили - с 18,5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 13,4%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 10,4%.

Съществено намаление е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - с 20,3%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 12,4%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 3,7%.

Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (сезонно изгладени)

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - със 17,8%, при преработващата промишленост - с 2,7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,4%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството, некласифицирано другаде - с 46,1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 28,5%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 27,5%, производството на напитки - с 26,5%, производството на тютюневи изделия - с 24,8%. 

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 34,0%, производството на електрически съоръжения - с 18,1%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 13,4%, производството на мебели - с 8,3%. 

Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени)

 

 

Още по темата във

facebook
Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Сподели тази статия в: