Индексът на промишленото производство намалява с 1.5%

Индексът на промишленото производство намалява с 1.5% Снимка: pngwing.com

Националният статистически нститут (НСИ) публикува индексите на промишленото производство в Бългапия през ноември 2020 година

По предварителни данни през ноември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство намалява с 1.5% в сравнение с октомври 2020 година, сочат данните на НСИ.

През ноември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 5,0% спрямо съответния месец на 2019 година.

Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения

През ноември 2020 г. регистрираното понижение в добивната промишленост спрямо предходния месец е 9,2%, в преработващата промишленост - 1,1% и при производството и разпределението на електричество, топлоенергия и газ - 0,8%. 

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на напитки и производството на текстил и изделия от текстил (без облекло) - по 8,9%, в производството на метални изделия (без машини и оборудване) - със 7,9%, в производството на облекло - с 5,7%. 

Съществено увеличение с 10,9% е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване, със 7,6% в производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти и с 6,6% в производството на дървен материал и изделия от него (без мебели). 

Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Годишни изменения

На годишна база спадът на промишленото производство (изчислен от календарно изгладените данни) в добивната промишленост е 18,1%, при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ - 6,6%, и при преработващата промишленост - 3,7%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при производството, некласифицирано другаде - с 44,2%, в производството на тютюневи изделия - с 29,8%, в обработката на кожи, производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 29,5%, в производството на облекло - с 18,6%, в производството на напитки - с 13,1%. 

Най-голямо увеличение е отчетено при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 18,7%, в производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17,1%, в производството на превозни средства без автомобили - с 11,5%. 

Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: