Индексът на промишленото производство се увеличава с 0,2% през октомври

Индексът на промишленото производство се увеличава с 0,2% през октомври Снимка: depositphotos,com

НСИ публикува предварителните данни за сезонно изгладените индекси на промишленото производство през октомври 2020 г.

По предварителни данни през октомври 2020 г. сезонно изгладеният  индекс на промишленото производство се увеличава с 0,2% в сравнение със септември 2020 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

През октомври 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 3,9% спрямо съответния месец на 2019 г.

Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения

През октомври 2020 г. повишение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 1,0%, а понижение - в добивната промишленост - с 9,0%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,7%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 15,1%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 14,2%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 9,3%, производството на лекарствени вещества и продукти - със 7,1%.

Съществено намаление е регистрирано при: производството, некласифицирано другаде - с 6,7%, производството на основни метали - с 2,9%, производството на тютюневи изделия - с 2,4%.

Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (сезонно изгладени)

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 12,7%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,4%, и в преработващата промишленост - с 2,9%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 36,1%, производството, некласифицирано другаде - с 31,2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21,5%, производството на основни метали - с 12,8%. 

Най-голямо увеличение е отчетено при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и производството на превозни средства без автомобили - по 21,3%, производството на електрически съоръжения - с 15,8%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 11,7%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 11,5%.

Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (календарно изгладени)

 

 

 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: