Индексът на промишлено производство през декември се увеличава с 0,1%

Индексът на промишлено производство през декември се увеличава с 0,1% Снимка: pikist.com/

НСИ публикува данни за индексите на промишленото производство през декември 2020 г.

По предварителни данни през декември 2020 г. сезонно изгладеният индекс на промишленото производство се увеличава с 0,1% в сравнение с ноември 2020 г., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). 

През декември 2020 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистрирано понижение с 3,3% спрямо съответния месец на 2019 г.

Фиг. 1. Индекси на промишленото производство (2015 = 100)

Месечни изменения

През декември 2020 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено в добивната промишленост - с 12,3%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,7%, а намаление - в преработващата промишленост - с 0,1%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18,5%, производството на превозни средства, без автомобили - със 17,6%, производството на напитки - с 10,8%, производството, некласифицирано другаде - с 10,3%. 

Съществено увеличение е регистрирано при: производството на тютюневи изделия - със 7,4%, производството на електрически съоръжения - с 5,7%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 5,5%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 5,3%.

Фиг. 2. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Годишни изменения

На годишна база се наблюдава намаление на промишленото производство в добивната промишленост - с 6,9%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.0%, и при преработващата промишленост - с 2,2%.

Значителен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година е отчетен при: производството, некласифицирано другаде - с 49,7%, производството на напитки - с 23,4%, обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 23,2%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 18,3%. 

Най-голямо увеличение е регистрирано при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 34,9%, производството на електрически съоръжения - с 18,3%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 15,6%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 15,5%.

Фиг. 3. Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година (Календарно изгладени)

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: