Българският бизнес има още един инструмент за инвестиции

Българският бизнес има още един инструмент за инвестиции Снимка: ББР

Съветникът на фонда към инициативата „Три морета“ Amber Fund Management представи условията си за инвестиции

Българският бизнес ще има още един инструмент за дългосрочни инвестиции в сферата на енергийната, транспортната и дигиталната инфраструктура. Това стана ясно на първата среща на инвестиционния съветник на фонда към инициативата „Три морета“ (3SIIF) Amber Fund Management Limited с представители на българския бизнес. Събитието бе организирано от Българска банка за развитие (ББР) и в него се включиха над 90 участника от водещите работодателски организации и бизнеса в страната. 

Това е първата среща от поредица събития в рамките на българското председателство на ИТМ през 2021 г. Очертани бяха инвестиционната философия и фокусът на инвестиционния фонд – ще се търсят инвестиционни активи и проекти с потенциал за търговска възвръщаемост и устойчиви дългосрочни приходи от дейността. Целеви инвестиции ще бъдат проекти в сферата на енергийната, транспортната и дигиталната инфраструктура, включително такива, които ще съдействат за прехода към въглеродно неутрална икономика.

Фондът към ИТМ може да инвестира дялов капитал както в публични, така и в частни и публично-частни проекти от региона, отговарящи на приоритетните сфери на подкрепа. При определени условия фондът може да съфинансира и бенефициенти по оперативните програми на ЕС, стига проектите им да отговарят на условията и да гарантират устойчивост. Целевият размер на инвестициите е от 50 до 250 млн. евро.

Инициативата „Три морета“ е политически проект на 12 европейски държави: Австрия, България, Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република. 

По време на срещата на високо равнище в Букурещ през 2018 г. беше решено да се създаде инвестиционен фонд към нея, който да финансира одобрените проекти, предложени от страните участнички. Очакваният целеви размер на фонда със седалище Люксембург е 3-5 млрд. евро, като профилът на потенциалните инвеститори включва институции и банки за развитие от региона, многостранни финансови институции и др.

Фондът към ИТМ е структуриран съгласно най-добрите практики в сферата на инвестициите, a подборът на проекти се извършва от фонд-мениджър, който полза услугите на ексклузивен инвестиционен съветник – Amber Fund Management Limited. Селекцията на проектите ще се извършва на изцяло пазарен принцип, като фонд-мениджърът и инвестиционният съветник могат да се възползват от местните познания на акционери като ББР. 

Към момента набраните средства от акционери в него са около 1,2 млрд. евро, които ще бъдат инвестирани под формата на рисков капитал в приоритетни проекти за страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море. ББР е инвеститор с ангажимент в размер на 20 млн. евро във фонда.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: