Банковите такси нараснаха и през 2020 година

Банковите такси нараснаха и през 2020 година Снимка: БНБ

БНБ задължава кредитните институции да съобразят най-късно до 1 юни 2021 г. размера на цените за основни операции със средния размер, публикуван на сайта на централната банка

Българската народна банка (БНБ) публикува средния размер на таксите за услуги, предоставяни по разплащателните сметки на потребителите от банките в България. Това се прави веднъж годишно с цел да се сравни поскъпването на услугите и да се предотврати безконтролното нарастване на цените.

В направеното от cash.bg сравнение се вижда, че единствено е намалена таксата за закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване.

Новите усреднени такси на БНБ може да проследите тук.

Средната такса за откриване на разплащателна сметка на каса в банка е поскъпнало от 1,94 лв. през 2020 г. на 2,55 лв. към 28 февруари 2021 г.

Обслужването на разплащателна сметка в офис на банка пък е увеличено от 2,39 лв. на 2,97 лв. 

Тегленето на пари в брой до 1000 лв. на каса в офис на банка от разплащателна сметка също е поскъпнало средно от 2,26 лв. на 2,80. При суми над хиляда лева оскъпяването е по-голямо – от 0,27% върху теглената сума през 2020 г. до 0,41% сега.

По-чувствително е поскъпването и при извършване на кредитен превод на хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка – от 3,24 лв. на 3,78 лв. 

Без промяна е таксата за плащане към бюджета онлайн по сметка в същата банка – 0,49 лв. Не са променени и цените при внасяне на пари в разплащателна сметка в офиса на банката. Тази услуга остава без такса, намален е само лимитът на необлагаемата сума – от 3 652 лв. м. г. на 3 552 лв. за 2021 г. 

Въз основа на подадената от банките информация се установява, че за услугата „Теглене на пари в брой от разплащателна сметка на каса в офис на банката до 1 000 лв.“ банките прилагат различен подход за определяне на размера на таксите. БНБ изчислява среден размер на таксите за всеки от използваните подходи въз основа на информацията, подадена от банките, използващи съответния подход, поясняват от Централната банка.

Публикуваните на 26 февруари 2021 г. данни за средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите, предоставяни по разплащателни сметки на потребители, са изчислени на база информация към 31 декември 2020 г., подадена от 18 банки и клонове на банки, извършващи дейност на територията на страната и предоставящи платежни услуги на потребители, уточняват от БНБ.

От централната банка припомнят, че банките трябва да съобразят приемливия размер на таксите за услугите по платежна сметка за основни операции със средния размер на таксите, публикуван от БНБ най-късно до 1 юни 2021 г. 

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: