Индексът на оборота в услугите се увеличава с 8,7%

Индексът на оборота в услугите се увеличава с 8,7% Снимка: marica.bg

Националният осигурителен институт (НСИ) публикува предварителни данни за индексите на оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2020 г.

Индексите на оборота в услугите обхващат дейностите, включени в секторите „Транспорт, складиране и пощи“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Други бизнес услуги“.

Тримесечни изменения

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 8,7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Най-голям ръст (с 15,1%) се наблюдава при „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“, а намаление е регистрирано само при „Въздушен транспорт“ (с 0,9%).

Фиг. 1. Тримесечен индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“ (2015 = 100)

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ се увеличава с 0,7% спрямо третото тримесечие на 2020 година. Най-съществено нарастване е отчетено при „Радио и телевизионна дейност“ (8,6%) и „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (7,2%). Намаление се наблюдава при „Издателска дейност“ (с 11,6%).

Фиг. 2. Изменение на индекса на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ спрямо предходното тримесечие (Сезонно изгладени)

При "Други бизнес услуги" най-голямо повишение спрямо предходното тримесечие е отчетено при „Архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи“ (с 8,6%), и „Дейности по охрана и разследване“ (с 5,3%). Значителен спад (с 45,8%) е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Годишни изменения

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият индекс на календарно изгладените данни на оборота в сектор „Транспорт, складиране и пощи“ е с 1,5% под равнището на същото тримесечие на 2019 година. Най-голям спад е отчетен при „Въздушен транспорт“ (с 57,7%) и „Воден транспорт“ (с 26,0%). Увеличение се наблюдава  при „Пощенски и куриерски услуги“ (с 16,4%), и „Сухопътен транспорт“ (с 3,6%).

Общият индекс на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, изчислен от календарно изгладени данни, е със 7,0% по-висок през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 година. Най-съществено нарастване е отчетено при „Далекосъобщения“ (с 28,5%). Значителен спад е регистриран при „Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ (31,6%).

Фиг. 3. Изменение на индекса на оборота за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ спрямо съответното тримесечие на предходната година (Календарно изгладени)

При повечето дейности в "Други бизнес услуги" се наблюдава увеличение спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г., като то е най-голямо при „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност“ (с 13,9%), докато спад е регистриран при „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“ (със 73,2%).

 

Последвайте ни в ТЕЛЕГРАМ

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: