КЕВР създаде е-платформа в помощ на потребителите на електроенергия

КЕВР създаде е-платформа в помощ на потребителите на електроенергия

Платформата ще осигурява сравнение на офертите на търговците на електроенергия по различни критерии.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) създаде платформа за сравняване на оферти и за сключване на договори с търговци за доставка на електрическа енергия, съобщават от пресцентъра на ведомството. Целта на информационната система е да бъдат подпомогнати потребителите и да се подкрепи ускоряването на процеса на пълна либерализация на пазара на електроенергия. 

Централизираната информационна система е публична, като достъпът на потребителите и ползването на всички нейни възможности са максимално опростени. Системата е в тестови период и предстои да бъде надграждана.  С постъпването  на офертите на всички търговци на електроенергия през м. януари 2021 г., към края на същия месец платформата ще придобие пълната си функционалност. 

Освен свободен достъп до информация за актуалните оферти на търговците за доставка на електрическа енергия, платформата ще дава и възможност на крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh да избират най-добрата за тях оферта  и съответно – да сключват договори за доставка, включително и договори с динамична цена на електрическата енергия. Очаква се след 1 януари 2021 г. над 40 търговци на електроенергия  да започнат да регистрират оферти за битови и за небитови потребители.  

Платформата ще осигурява сравнение на офертите на търговците по различни критерии -  за битови или небитови потребители, според вида електромер - почасов или непочасов, товаров профил на клиента, според месечното потребление, срок на договора, неустойки и др. След избора на конкретна оферта от клиента е предвидено той да може да получи договора за доставка на конкретен адрес или по електронна поща. За да регистрират оферта на платформата, търговците на електроенергия задължително ще се регистрират в нейния административен панел, като посочат име, лого, ЕИК, кратко описание на дейността и др.  

Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде администратор на платформата и ще проследява и архивира всички стъпки в нея, както на потребители, така и на търговци. Осигурена е и ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти. Платформата ще е достъпна и за хората с увреждания.  
 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: