В производството на енергийни продукти най-голямо е нарастването при пропан-бутана

В производството на енергийни продукти най-голямо е нарастването при пропан-бутана

НСИ публикува данни за производството и доставката на енергийни продукти през януари 2024 г. у нас

През януари 2024 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси - с 33,3%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 27,4%.

При доставките на енергийни продукти най-голямо увеличение се наблюдава при автомобилния бензин - с 36,8%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 27,7%.

Производство на енергийни продукти 

През януари 2024 г. спрямо декември 2023 г. нараства производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 33,3% до 4 хил. т;
 • автомобилен бензин - с 6,6% до 146 хил. т.

Намалява производството на: 

 • твърди горива - с 27,4% до 1 559 хил. т;
 • дизелово гориво - с 14,5% до 236 хил. т;
 • електрическа енергия - с 1,3% до 3 723 ГВтч.

 Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година, нарастване на производството не е регистрирано при нито един от продуктите.

Намалява производството на: 

 • твърди горива - с 48,8%;
 • пропан-бутанови смеси - с 42,9%;
 • дизелово гориво - с 25,8%;
 • електрическа енергия - с 16,1%;
 • автомобилен бензин - с 11,5%.

Производството на природен газ остава без изменение. 

Доставки на енергийни продукти

През януари 2024 г. спрямо декември 2023 г. нарастват доставките на: 

 • автомобилен бензин - с 36,8% до 52 хил. т;
 • електрическа енергия - с 9,2% до 3 711 ГВтч;
 • дизелово гориво - с 8,4% до 207 хил. т;
 • природен газ - с 1,7% до 297 млн. куб. м.

 Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 27,7% до 1625 хил. т;
 • пропан-бутанови смеси - с 11,4% до 39 хил. т.

 

Спрямо същия месец на 2023 г. нарастват доставките на:

 • природен газ - с 14,2%;
 • електрическа енергия - с 10,3%;
 • пропан-бутанови смеси - с 5,4%.

Доставките на автомобилния бензин значително нарастват, поради намалени доставки през януари 2023 г., като понастоящем достигат обичайните си равнища - до 52 хил. т.

Намаляват доставките на: 

 • твърди горива - с 44,1%;
 • дизелово гориво - с 6,8%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: