През март у нас намалява производството на твърди горива и електроенергия

През март у нас намалява производството на твърди горива и електроенергия Снимка: hippopx.com

НСИ публикува данни за производството и доставката на енергийни продукти през март 2024 г. у нас

През март 2024 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси – с 60,0%. Намаление не е регистрирано.

При доставките на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при дизеловото гориво – с 20,1%. Намаление е регистрирано само при автомобилния бензин - с 28,0%.

Производство на енергийни продукти 

През март 2024 г. спрямо февруари 2024 г. нараства производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 60,0% до 8 хил. т;
 • дизелово гориво - с 21,9% до 295 хил. т;
 • твърди горива - с 16,9% до 1 156 хил. т;
 • електрическа енергия - с 3,8% до 3 306 ГВтч;
 • автомобилен бензин - с 2,9% до 144 хил. т.

Производството на природен газ остава без изменение.

          Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 60,0%;
 • дизелово гориво - с 54,5%;
 • автомобилен бензин - с 30,9%.

          Намалява производството на: 

 • твърди горива - с 41,6%;
 • електрическа енергия - с 10,8%.

Производството на природен газ остава без изменение. 

Доставки на енергийни продукти

          През март 2024 г. спрямо февруари 2024 г. нарастват доставките на: 

 • дизелово гориво - с 20,1% до 215 хил. т;
 • твърди горива - с 16,3% до 1200 хил. т;
 • природен газ - с 9,6% до 273 млн. куб. м;
 • пропан-бутанови смеси – с 8,3% до 39 хил. т;
 • електрическа енергия - с 0,2% до 2 974 ГВтч.

          Намаляват доставките на автомобилен бензин - с 28,0% до 36 хил. т.

          Спрямо същия месец на 2023 г. нарастват доставките на:

 • дизелово гориво - с 31,1%;
 • автомобилен бензин - с 5,9%;
 • природен газ - с 5,4%.

         Намаляват доставките на: 

 • твърди горива - с 34,2%;
 • пропан-бутанови смеси - с 9,3%;
 • електрическа енергия - с 2,2%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: