Без изненади на застрахователния пазар

Без изненади на застрахователния пазар Снимка: pixabay.com

Дружествата на българския пазар управляват малко над 9 милиарда лева, ръстът за една година е 7,8 процента

Застрахователните дружества, опериращи в България, управляват 9,048 млрд. лв. Данните са към края на септември 2020 г., а източникът – Централната банка. 

За една година те са се увеличили със 7,8 процента или 650,9 млн. лв.

Почти със същия процент нарастват активите на животозастраховащите дружества, а сумата е 192,2 млн. лв. Общо парите в застраховки „Живот“ възлизат на 2,620 млрд. лв., техният относителен дял в общия размер на сектора е 29% и почти не се е променил в последните 12 месеца, сочи статистиката на БНБ.

При общозастрахователните дружества картината е почти идентична – управляваните средства са нараснали  със 7,7% до 6,428 млрд. лв. към края на септември 2020 г. Относителният дял на активите на застрахователните дружества, извършващи общо застраховане, в общия размер на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, е 71% при 71,1% в края на третото тримесечие на 2019 г., а спрямо края на юни 2020 г. остава без промяна. 

В инструментите, включени в активите на дружествата, преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции, които на годишна база нарастват със 180,8 млн. лв. (4,3%) до 4,341 млрд. лв.

Акциите и другите форми на собственост се увеличават с 16,1% до 1,324 млрд. лв., вземанията от застрахователни операции нарастват с 10,3% до 1,090 млрд. лв., а депозитите намаляват с 1,3%.

За периода относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 48% при 49,5% към края на същото тримесечие на 2019 г., на акциите и другите форми на собственост – 14,6% при 13,6%, на вземанията от застрахователни операции – 12,1%, и на депозитите – 6,9%.

Във валутната структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, преобладават активите в левове, като към края на септември 2020 г. относителният им дял от общия размер на активите е 40,8%. Активите в евро са 35,3%, а в щатски долари – 3,7%.

По отношение на географската структура на активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2020 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 258,7 млн. лв. (6,6%) до 4,178 млрд. лв. при 3,919 млрд. лв. Техният относителен дял е 46,2%. Средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база със 7,7% до 4,178 млрд. лв., а относителният дял към края на септември 2020 г. е 46,2% и остава без промяна спрямо края на септември 2019 г.

Привлечените средства от дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на септември 2020 г. са 9,048 млрд. лв., собственият капитал е 2,547 млрд. лв. и нараства със 122,5 млн. лв. (5,9%) спрямо година по-рано (2,424 млрд. лв.). Неговият дял в размера на пасивите е 28,1% при 28,9% към края на същото тримесечие на 2019 г.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: