Как се променя България с инвестициите по ОП „Региони в растеж“

Как се променя България с инвестициите по ОП „Региони в растеж“ Снимка: mrrb.bg

Програма „Региони в растеж“ отчита напредъка за 2020 г. с годишно информационно събитие, по време на което заинтересованите страни дават своята оценка за приноса ѝ за промяна на регионите в България.

Как се променя България с инвестициите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Това ще покаже чрез виртуално информационно събитие Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), представяйки отчет за изпълнението на европейската програма за 2020 г., съобщиха от пресслужбата на МРРБ. Събитието ще се проведе днес (03.12.2020 г.) от 15.00 часа в Youtube канала на ОПРР, както и на сайта на МРРБ.

В него ще бъдат представени проекти за модернизиране на градската среда, градския транспорт, обновената пътна инфраструктура, реновираните учебни заведения, санирани блокове, модернизираната здравна, социална, икономическа и културна инфраструктура, както и инвестициите за развитие на туризма.

Информационното събитие ще бъде приветствано от Виториа Алиата ди Вилафранка - генерален директор на Дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия. Участие ще вземат: министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов, зам.-министърът на регионалното развитие и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Георги Терзийски, кметове на общини, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева, проф. д-р Станислав Семерджиев - ректор на НАТФИЗ, преподаватели от Държавното спортно училище „Георги Бенковски“ - Варна.

Виртуалното годишно информационно събитие за проследяване и отчитане на напредъка и въздействието на програмата цели да представи пред обществеността по интерактивен и различен начин добрите и успешни практики в изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 в условията на пандемия.