КФН: 690 млн. лв. са изплатените обезщетения по общо застраховане

КФН: 690 млн. лв. са изплатените обезщетения по общо застраховане Снимка: pixabay.com

Комисията за финансов надзор публикува отчетите на застрахователите за брутния премиен приход и изплатените обезщетения по общо застраховане към 31.08.2020 г.

Изплатените обезщетения от застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане към 31.08.2020 г., по данни на Комисията за финансов надзор (КФН) са на обща стойност 689 337 226 лв. От тях изплатените обезщетения от застрахователите по общо застраховане са в размер на 670 175 670 лв., а от застрахователите със смесена дейност – 19 161 556 лв. От Асоциацията на българските застрахователи коментираха резултатите, като отчетоха, че застрахователният пазар остава стабилен въпреки „ковид" кризата.

Комисията за финансов надзор публикува на интернет страницата си отчети, съдържащи данни за брутния премиен приход, реализиран от застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане към 31.08.2020 г., и за изплатените обезщетения от застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане към 31.08.2020 г.

Отчетите са изготвени от данни на застрахователите, представени в КФН съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд.

По класове и видове застраховки към 31.08.2020 г. изплатените обезщетения по общо застраховане са, както следва:

„Злополука" - 8 522 892 лв.;

„Застраховка Заболяване" - 42 246 100 лв.;

„Сухопътни превозни средства" - 196 481 763 лв.;

„Релсови превозни средства" - 718 270 лв.;

„Летателни апарати" - 462 213 лв.;

„Плавателни съдове" - 513 835 лв.;

„Товари по време на превоз" - 1 843 716 лв.;

„Пожар и природни бедствия" - 37 476 363 лв.;

„Щети на имущество" - 3 298 560 лв.;

„ГО, свързана с притежаването и използването на МПС" - 383 325 054 лв.;

„ГО, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове" - 9343 лв.;

„Обща гражданска отговорност" - 5 083 557 лв.;

„Кредити" - 2 583 896 лв.;

„Гаранции" - 425 678 лв.;

„Разни финансови загуби" - 1 601 721 лв.;

„Помощ при пътуване" - 4 744 265 лв.

Общият брутен премиен приход към 31.08.2020 г. е 1 691 195 100 лв. От тях брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане, е 1 631 753 113 лв., а на застрахователите със смесена дейност  - 59 441 987,51 лв.

Броят на изплатените претенции към 31.08.2020 г. е 729 576, а стойността на изплатените претенции възлиза общо на 684 679 383 лв.

Броят на предявените претенции е 21 228 100 на обща стойност 633 919 181 лв.

С най-голям пазарен дял от брутния премиен приход, реализиран от застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане към 31.08.2020 г.,  има ЗК „Лев Инс" АД – 22 254 4940 лв., което съставлява 13,6%.

Най-голям относителен дял от изплатени обезщетения от застрахователите, които извършват дейност по общо застраховане към 31.08.2020 г., заема застраховката „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС“ – 86,6%. 

                                                                                        Източник: КФН

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: