КФН: Срокът за дължимите такси за общ финансов надзор е 31 януари

КФН: Срокът за дължимите такси за общ финансов надзор е 31 януари Снимка: КФН

Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че крайният срок за внасяне в пълен размер на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годишни такси) за 2021 г. е до 31 януари на текущата година.
 Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в Раздел II на Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор - Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. 
Върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава. При неплащане на дължимите такси комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл.27, ал.5 от ЗКФН. 
Заплащането на таксите може да бъде извършено на каса в КФН или по банкова сметка в БНБ, припомнят от финансовия регулатор.

 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: