Облекчения при подаване на годишните финансови отчети

Облекчения при подаване на годишните финансови отчети Снимка: Pixabay

Крайният срок за подаване на годишните финансови отчети за 2019 г. изтича на 30 септември.


С нормативни промени се въвеждат облекчени изисквания при подаване на годишни финансови отчети (ГФО) и годишни доклади за дейността на малки, средни и микро предприятия, информират от Агенцията по вписванията.

Промените включват отпадане на необходимостта да се представят документи, доказващи приемането на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността - покани за свикване на общи събрания, протоколи от проведени общи събрания, доказателства за получаване на поканите и други.

Промените влязоха в сила от 14.03.2020 г. с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Промените няма да се прилагат за големи предприятия и фирми от обществен интерес.

Според броя на подадените заявления Г2 (ГФО) за 2019 г. 330 343, до края на м. септември 2020 г. се очаква да бъдат подадени над 186 000 заявления.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: