Кардиналната роля на нефта в постпандемичния свят

Кардиналната роля на нефта в постпандемичния свят Снимка: www.aramco.ft.com

Търсене и разнообразяване приложението на нефта.

В разгара на дебата за климатичните промени и усилията за глобално редуциране на вредните емисии е лесно да пренебрегнем някои ключови истини за нефта. Въпреки колебанията в пазарните условия, особено в средата на COVID-19, петролът продължава да бъде най-важен източник на енергия в света и се очаква да остане такъв в следващите десетилетия. Той е решаващият съставен продукт на материалите от новата ера – от телефони до тъкани, от фармацевтика до изкуствени торове, от пластмаси до бои. Без петрол градовете ще станат тъмни, хората ще останат гладни, болестите няма да бъдат лекувани, транспортът ще спре и стотици години човешки усилия, талант и прогрес ще бъдат заличени.

Междувременно острата липса на енергия продължава да расте. Приблизително 1 млн. хора нямат достъп до надеждно електричество, повечето от тях обитават покрайнините на Сахара в Африка. Близо 3 млрд. хора все още разчитат на нечиста биомаса, дърва, въглища и дървени въглища, за да приготвят храната си. Като се има предвид, че населението само на Африка ще се увеличи 3 пъти до края на века и ще достигне 4 млрд. души, очаква се търсенето на енергийни ресурси само да нараства.

През 2018 г. търсенето на петрол възлезе на 100 млн. барела на ден, за първи път в историята беше отчетен прираст повече от два пъти в сравнение с количеството преди 50 години. След срива в резултат на пандемията от коронавируса Международната агенция по енергетика (МАЕ) докладва през м. май, че търсенето на петрол ще падне с 8,6 млн. барела дневно през 2020 г. Като се има предвид до каква степен петролът е проникнал в нашия модерен живот, Реймонд Джеймс, представител на Инвестиционна банка на САЩ, посочва, че връщане към нивата на продажби от 2019 г. ще можем да очакваме през 2022 г. Други анализатори, например IHS Markit, са по-оптимистично настроени и твърдят, че нивата преди COVID-d 19 ще бъдат достигнати още в края на 2021 г. МАЕ твърди, че търсенето на петрол ще се върне на около 97 барела на ден през четвъртото тримесечие на тази година.

„Ние очакваме, че търсенето на петрол ще продължава да расте дори през 2040 г.“, казва Afzal Chowdhry, главен консултант по бизнес анализи и стратегическо планиране в мултинационалната компания за петрол и природен газ в Саудитска Арабия Aramco. „Много десетилетия и векове бяха необходими на западните цивилизации, за да преминат от употребата на дърво към въглища и след това към суров нефт и природен газ като първостепенни източници на гориво.“

Възобновяемите енергийни източници, слънчеви и вятърни, притежават голям потенциал за бъдещи енергийни системи и се развиват бързо. За съжаление, те все още осигуряват само незначителна част от световното търсене на енергийни източници днес. Дори там, където възобновяемите енергийни източници имат стабилни позиции, те са покрити от резервен  капацитет, поддържан с газ.

При транспорта лекотоварните пътнически превозни средства, основният сегмент потребители на петрол, където конкуренцията същствува само във формата на електромобили, потребяват само една четвърт от световната употреба на петрол. Останалите три четвърти са в секторите товарни камиони, авиация, корабоплаване, нефтохимикали и лубриканти, за които няма заместител от такъв мащаб. Докато електромобилите (EVs) бележат значителен прогрес и допринасят за постигане на възможността  да се придвижваме с нула емисии, реалността показва, че те са само 1% от 1,5 млрд. леки коли в света. Дори при сценарий за най-агресивно въвеждане на електромобилите МАЕ предвижда този дял да остане под 10% през 2030 г. За съжаление, повече електромобили означава повече коли, които зареждат електричество, произведено от електроцентрали на въглища. Създаването на нова енергийна структура в целия свят, макар и силно необходима, може да се случи само постепенно, защото изисква огромни инвестиции, които са истинско предизвикателство за страните от Третия свят.

Спешният въпрос за решаване от обществото е не как да замести петрола, а как да го използва най-ефективно, като едновременно с това се бори за оптимално управление на въглеродния отпечатък, както и да търси разнообразни допълнителни методи за измерване, намаляване и компенсиране на емисиите от парникови газове. Предизвикателството, свързано със смекчаването на климата на планетата, може да бъде овладяно с елиминирането на пропастта между развитите имащи и неразвитите не-имащи, която се пренебрегва, въпреки че расте непрекъснато. Енергийната сигурност, енергийната бедност и промяната в климата са преплетени помежду си и са едни от най-големите предизвикателства и главоблъсканици пред света и изискват комплексни решения.

Медувременно от съществено значение е да бъде намален въглеродният отпечатък на петрола. За щастие Aramco има едни от най-ниските въглеродни отпечатъци на единица произведени въглеводороди и най-ниска въглеродна интензивност от всички водещи  глобални петролни производители. Aramco подписа Споразумението на Световната банка „Нулева рутина на изгаряне до 2030 г.“, инициатива за ограничаване на парниковите газови емисии. Компанията продължава да инвестира и да поддържа позицията си за намаляване на въглеводородните емисии, като използва най-модерни технологии.

Петролната и газодобивната промишленост днес трансформират начина, по който използваме петрола. Тези усилия се фокусират не само върху осигуряването на достатъчна и надеждна енергия на благоприятна цена, но и върху намаляване на емисиите на въглероден диоксид, както и овладяването му при създаването на нови високостойностни продукти, развитие и експанзия на употребата на неизгарящи петролни продукти, които излъчват по-малко въглероден диоксид.

Chowdhry допълва: „Aramco развива своя стандартен бизнес, но допълва производството на транспортни горива с производство на все повече химически продукти. Употребата на химически продукти на глава от населението се превръща в мерило за стандарта на живот на нациите.“

„Потенциалът на този пазар е огромен. Погледнете колите, например. Производителите на коли с двигатели с вътрешно горене и на електромобили използват в производството на каросериите модерни комбинирани материали, съставени от пластмаса и въглеродни влакна. Те ще бъдат по-леки, по-ефикасни и по-издръжливи и същевременно ще увеличават ефективността на пробега и ще намаляват емисиите на парникови газове.“

Малкоизвестен факт е, че петролът е в основата на производството на многобройни, вече съществуващи или в разработка технологично напреднали неметални материали, които могат да заместят съществуващите метали в много индустриални сектори като автомобилостроене, авиация, строителство, жилищно строителство, петролни, газови и за възобновяема енергия съоръжения.

Бъдещият потенциал на петрола разисква изпълнителният директр на Aramco Amin Nasser в доклад, в който се посочва, че освен конверсията на суров нефт директно в нефтохимикали, се извършват изследвания за производство на „зелен“ водород от петрола и това, комбинирано с получаване и съхранение на въглеводород, би било един оптимално чист източник на енергия за бъдещето.Технологията може да осигури енергия и топлина в глобален аспект с един-единствен вторичен продукт – вода.

Nasser казва: „Един от начините да решим проблема е да вървим напред към кръгова икономика, при която икономическата система се фокусира върху елиминирането на отпадъците, устойчива и повторна употреба на ресурсите, ниска енергийна консумация и намалени емисии. С други думи икономика, базирана на 4R: Reduce, Reuse, Recycle и Remove. Това ще ни помогне да преодолеем линейната икономика – суровини, производство, продукт и отпадък след еднократна употреба. Може би е дошло времето да погледнем на петролната и газовата промишленост като пионери на изцяло нови решения за екологично чисто захранване с енергия и производство."


 

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: