Намалява производството и доставките на твърди горива у нас

Намалява производството и доставките на твърди горива у нас Снимка: БНР

НСИ публикува данни за производството и доставката на енергийни продукти през февруари 2024 г. у нас

През февруари 2024 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти най-голямо нарастване се наблюдава при пропан-бутановите смеси - с 25,0%. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 36,5%.

При доставките на енергийни продукти не се наблюдава нарастване при нито един от продуктите. Най-голямо намаление е регистрирано при твърдите горива - с 36.5%.

Производство на енергийни продукти 

През февруари 2024 г. спрямо януари 2024 г. нараства производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 25.0% до 5 хил. т;
 • дизелово гориво - с 2.5% до 242 хил. т.

Намалява производството на: 

 • твърди горива - с 36,5% до 989 хил. т;
 • електрическа енергия - с 14,4% до 3 186 ГВтч;
 • автомобилен бензин - с 4,1% до 140 хил. т.

Производството на природен газ остава без изменение. 

Спрямо същия месец на предходната година нараства производството на: 

 • автомобилен бензин - с 20,7%;
 • дизелово гориво - с 6,6%.

Намалява производството на: 

 • твърди горива - с 64,5%;
 • електрическа енергия - с 22,6%.

Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение. 

Доставки на енергийни продукти

През февруари 2024 г. спрямо януари 2024 г. при доставките на енергийни продукти няма нарастване при нито един от продуктите. 

 Намаляват доставките на:

 • твърди горива - с 36,5% до 1032 хил. т;
 • електрическа енергия - с 20,0% до 2 969 ГВтч;
 • природен газ - с 16,2% до 249 млн. куб. м;
 • дизелово гориво - с 13,5% до 179 хил. т;
 • пропан-бутанови смеси - със 7,7% до 36 хил. т;
 • автомобилен бензин - с 3,8% до 50 хил. т.

 

Спрямо същия месец на 2023 г. нарастват доставките на автомобилен бензин - с 28,2%.

 Намаляват доставките на: 

 • твърди горива - с 60,2%;
 • пропан-бутанови смеси - с 18,2%;
 • дизелово гориво - с 10,1%;
 • електрическа енергия - с 6,7%;
 • природен газ - с 3,5%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: