Производството на електрическа енергия у нас през ноември нараства с 11,6%

Производството на електрическа енергия у нас през ноември нараства с 11,6% Снимка: pxhere.com

Това показват данните на НСИ за производство и доставки на енергийни продукти през ноември 2023 г.

През ноември 2023 г. спрямо предходния месец при производството на енергийни продукти нарастване се наблюдава само при електрическата енергия - с 11,6%. Най-голямо намаление е регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 42.9%, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

При доставките на енергийни продукти най-голямо увеличение се наблюдава при природния газ - с 36,1%. Най-голямо намаление е регистрирано при пропан-бутановите смеси - с 18,6%. 

Производство на енергийни продукти 

През ноември 2023 г. спрямо октомври 2023 г. нараства производството наелектрическа енергия - с 11,6% до 3 111 ГВтч.

Намалява производството на: 

 • пропан-бутанови смеси - с 42,9% до 4 хил. т;
 • автомобилен бензин - с 10,7% до 151 хил. т;
 • твърди горива - с 10,6% до 1758 хил. т;
 • дизелово гориво - със 7,1% до 260 хил. т.

            Производството на природен газ остава без изменение.

Спрямо същия месец на предходната година намалява производството на:

 • пропан-бутанови смеси - с 50,0%;
 • твърди горива - с 43,3%;
 • електрическа енергия - с 25,8%;
 • дизелово гориво - с 15,9%;
 • автомобилен бензин - с 6,2%.

Производството на природен газ остава без изменение. 

Доставки на енергийни продукти

През ноември 2023 г. спрямо октомври 2023 г. нарастват доставките на: 

 • природен газ - с 36,1% до 260 млн. куб. м;
 • електрическа енергия - с 18,7% до 2 874 ГВтч;
 • автомобилен бензин - с 6,5% до 49 хил. т;
 • дизелово гориво - с 3,9% до 238 хил. т.

            Намаляват доставките на:

 • пропан-бутанови смеси - с 18,6% до 35 хил. т;
 • твърди горива - с 4,6% до 1930 хил. т.

 

Спрямо същия месец на 2022 г. нарастват доставките на:

 • автомобилен бензин - с 28,9%;
 • природен газ - със 17,1%;
 • дизелово гориво - с 16,1%;
 • електрическа енергия - с 3,0%.

Намаляват доставките на: 

 • твърди горива -с 37,6%;
 • пропан-бутанови смеси - с 14,6%.

Още по темата във

facebook

Сподели тази статия в: