Горите в Европа изчезват с тревожна скорост

Горите в Европа изчезват с тревожна скорост Снимка: DW

Повишаването на дърводобива може да повлияе на борбата с климатичната криза поради намаляване на капацитета за усвояване на въглерод.

Според последните данни Европа е загубила голяма площ поради дърводобив през последните години, намалявайки капацитета за усвояване на въглерод на континента и вероятно причинявайки по-големи проблеми с опитите на ЕС да се пребори с климатичната криза.


Много от горите на ЕС - които заемат около 38% от територията му, се стопанисват за производство на дървен материал и по този начин стават жертва на сеч редовно. Но загубата на биомаса се е увеличила с 69% в периода от 2016 г. до 2018 г. в сравнение с периода от 2011 г. до 2015 г., според сателитните данни. Площта на изсеченитегори нараства с 49% при същото сравнение, публикувано в списание Nature Research.


Това показва, че за кратък период е извършена много по-голяма сеч, дори след като естествените цикли и въздействието на събития като горски пожари и силни снегове са взети предвид.


Загубата на биомаса в горите е най-изразена в Швеция, която представлява 29% от увеличението на добива, и във Финландия, около 22%. Много по-малко засегнати са Полша, Испания, Латвия, Португалия и Естония, които заедно представляват около 30% от увеличението в 26-те проучени страни.


Чечерини каза пред „Гардиън“, че наблюдаваното увеличение на дърводобива и загубата на биомаса е малко вероятно да доведе до спад в площта на ЕС, който като цяло е залесен, тъй като по-голямата част от горите ще бъдат регенерирани. Но това ще наруши възможностите за усвояване на въглерод в горите на ЕС в краткосрочен план, каза той.


Горите продължават да остават „мивка за въглерод", но по-малко от преди - каза Чечерини. - Дори ако част от добития въглерод от биомаса се използва в дълготрайни дървени продукти, евентуално заместващи по-енергоемките материали като стомана или цимент, по-голямата част от него ще се върне в атмосферата като въглероден диоксид за кратък период от време, от месеци до няколко години. Докато запасите от въглерод в изсечените площи не се върнат на предишните нива, увеличението на сеча следователно е еквивалентно на увеличаване на емисиите на въглероден диоксид в атмосферата."


Горите компенсират около 10% от емисиите на парникови газове в ЕС. Тъй като изсечените площи вероятно ще бъдат презалесени, новият растеж ще продължи да абсорбира въглероден диоксид от атмосферата, така че въглеродният баланс на Европа може да не бъде силно засегнат в дългосрочен план.